השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

  שימוש חורג

  היתר לשימוש חורג לגן ילדים

  שימוש חורג הינו שימוש בקרקע או במבנה, הנוגד את השימוש שנקבע לאותו קרקע או מבנה
  בתב"ע התקפה ו/או בהיתר הבניה שנופק למבנה.

  חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ( להלן: "החוק"), מגדיר שימוש חורג בקרקע או מבנה
  כ"שמוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח
  מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת, שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין או לפי היתר
  על-פי כל חוק הדן בתכנון ובבניה."

  משרדנו –  המרכז הארצי לגנים הפרטיים – זהבה כהן , מתמחה בהגשת בקשה למתן היתר שימוש חורג , במהלך התהליך אדריכל מטעם משרדנו מלווה את מבקש הבקשה עד לקבלת ההיתר החתום המיוחל , כולל ליווי בועדות.

  השירות כולל:

  • התנהלות מול רשויות
  • התנהלות מול בעלי מקצוע
  • התנהלות מול גופים ממשלתיים ,כגון : משרד הבריאות , הג"א , כיבוי אש.
  • תכנון אדריכלי על פי נושא הבקשה.

  רישוי עסקים

  מהו רישיון לניהול עסק?

  רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

  רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג – 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

  רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

  חברתנו מתמחה במתן סיוע לעסקים פרטיים בהכנה והגשת בקשות לרישיון עסק, היתרי בניה, תכנון מטבחים ע"פ דרישות הרשויות.

  אופן הטיפול בתיק:

  • חוות דעת ראשונית (תיק מידע) – ביצוע בדיקה הנדסית , היתרי בניה, חריגות ותוספות בניה וייעודי שימוש.
  • תכנון פונקציונלי של מסעדות, בתי קפה ועסקים בכל תחום הטעון רישיון עסק ע"פ דרישות חוק רישוי עסקים, שירות המזון, איכות הסביבה, משטרת ישראל, כיבוי אש, משרד התמ"ת וכל יתר גורמי הרישוי.
  • ביצוע סקירה מקיפה בנכס, זיהוי ואיתור בעיות אשר עלולות לעכב הוצאתו של רישיון עסק וביצוע פגישות מול גורמי הרישוי השונים במידת הצורך למציאת פתרון הולם ומתאים לעסק.
  • חוות דעת מקדמית (משרד הבריאות) – הכנת תכניות בהתאם לתכנון המבוקש והגשתן במסגרת חוות דעת מקדמית לאישור משרד הבריאות.
  • טיפול בהליך רישוי עסקים – הכנת בקשה לרישיון עסק, הגשתה, ליווי הליך רישוי עסקים מול הגורמים המאשרים: מנהל הנדסה, משרד הבריאות, איגוד ערים לכיבוי אש, איכות הסביבה, משרד התמ"ת ויתר גורמי הרישוי עד לקבלת רישיון עסק מידי הרשות ע"פ חוק רישוי עסקים.

  נשמח לסייע גם לך בדרך היעילה והטובה ביותר לקבלת הרישיון.

  משרד החינוך לרוב לא מתקצב מסגרות חינוכיות טיפוליות לגיל הרך, כך שנוכל לראות לא מעט גני ילדים שקמים בצורה פרטית. גנים אלו לרוב ממוקמים במבני מגורים שונים, ובתור כאלה הם מחויבים על פי חוק במדינת ישראל בהוצאת היתר שימוש חורג לגן ילדים. היתר זה מאשר להם לבצע שימוש במבנה אשר שונה מהיעוד שלו במקור.

  השלבים בקבלת היתר שימוש חורג לגן ילדים

  על מנת להצליח ולקבל היתר שימוש חורג לגן ילדים שיעיד על כך שאתם לא רק מכירים את התחום, אלא גם פועלים בהתאם לחוק, יש לפעול בהתאם לשני השלבים הבאים:

  • קבלת אישורים והכנת הבקשה – חשוב לציין, שלכל רשות מקומית דרישות ובקשות שונות מאלו המבקשים לפתוח גן ילדים. עוד בטרם סגירת החוזה ווידוא עמידה בתנאי הרשות, יש הביא בחשבון גורמים כגון:
  • רק אדריכל יכול להגיש את הבקשה להיתר שימוש חורג
  • התנגדות השכנים לפתיחת גן ילדים, מכיוון שלא כולם מעוניינים ברעש מתחת לביתו.
  • לפני סגירת החוזה, יש לבדוק היטב את הנכס מכיוון שבמידה וקיימות חריגות בנייה ללא היתר, יהיה עליכם להגיש בקשה נפרדת להיתר.
  • לגן חובה למשל, דרושה גינה צמודה. במידה ולדירה אותה אתם מבקשים להסב לגן ילדים יש כניסה נפרדת וגינה הצמודה לה, יש לוודא הסכמת כל השכנים כולם לפתיחתו של גן.
  • היטל השבחה – לאחר שהבקשה אושרה, גובה ההיטל יחושב על ידי הרשות המקומית.

  שימוש חורג לגן ילדים

  היתר לשימוש חורג

  מוסדות חינוך שונים ובעיקר גנים בישראל, דורשים מספר רב של אישורים שונים על מנת לתפקד תחת אישור משרד החינוך. מקרים אלו ידרשו בדיקה תחת מגוון של פרמטרים, החל מנדבך ההוראה ועברם הפלילי של העובדים ועד לכדי אופי השימוש בנכס בו מתועד לקום הגן או בית הספר. על כן חלק לא קטן מהמבנים המשמים לבתי ספר וגנים פרטיים, עלול לחרוג מהגדרה השימושית בו שכן בחלק מהמקרים הגן המיועד אינו נועד להיות גן מלכתחילה ועל כן דורש לכך אישור בשינוי ההגדרה שלו. ובעבור מקרים שכאלו מומלץ לפנות זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים, המעניק ליווי עד לקבלת כל האישורים רלוונטיים מרישוי עסקים ועד שירותים אדריכליים.

  שימוש חורג-על מה המהומה?

  פתיחה של גן או כל מוסד חינוכי פרטי בארץ מלווה במנעד רחב של קשיים שונים, כאשר לפתיחה של גן בעל אישור ממשרד החינוך תלויים מאפיינים רבים, הכוללים עמידה בדרישות בטיחות שונות הכוללות גם עמידה בתנאי מכבי האש, יחד עם עמידה בתנאים תברואתיים שונים. אך כאשר כן עושה שימוש במבנה חדש, או יותר נכון מבנה שאינו הוגדר כמבנה המשמש לגן, עלולים בעליו להידרש גם בקבלת אישור כמו שימוש חורג. אישורים אלו אינם מתקבלים בקלות, שכן מדובר בשינוי הגדרת הקרקע ולשם כך נדרש לשלוח בקשה לוועדת התכנון המקומית ובחלק לא קטן מהמקרים גם לבצע התאמות שונות במבנה.

  איך לפתור את זה

  על מנת לקבל אישור של שימוש חורג ולהפעיל בצורה רשמית את הגן, מומלץ לשכור חברה אשר תעזור בכל ההליך שעלול להיות מסורבל. שכן ראשית הוא דורש התנהלות אינטנסיבית אל מול גופים בירוקרטים שונים כמו משרד הבריאות, הוועדה לתכנון מקומי ועוד. כאשר מקרים בהן נדרש לבצע שינויים בנכס יש לחבור אל שורה של אנשי מקצוע הכוללים קבלן, אדריכל, אנשי תחזוקה שונים ועוד על מנת לעמוד בתנאי הוועדה. לכן במקרים שכאלו מומלץ לפנות אל זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים, ולהבטיח ליווי מקצועי בכל אחד מההליכים השונים, בין אם מדובר ברישוי עסקים או שימוש חורג

  איך מוציאים את היתר לשימוש חורג?

  כיוון שהוצאת ההיתר עלולה לארוך זמן מה, תלוי ברשות המקומית כמובן, מומלץ להתחיל בתהליך כבר מהרגע שמצאתם את המבנה בו ברצונכם לפתוח את גן הילדים שלכם. עליכם לגשת לרשות המקומית עם כתב בקשה מוכן מראש, כאשר לאחר מכן ובהתאם לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יתקבל ההיתר. התהליך הביורוקרטי הזה עלול להיות מורכב כיוון שמילוי כתב הבקשה חייב להתבצע בצורה מדויקת. אנו בחברת זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים עומדים לרשותכם בכל ונשמח להשתמש בניסיון הרב שלנו על מנת להקל ולזרז את כל התהליכים הביורוקרטיים שעומדים בדרככם.

  שימוש חורג לגן ילדים

  מקרים של פתיחת גן ילדים דורשים לא פעם מגוון די גדול של שינויים, הכנות והתאמות שונות הכוללות גם שינויים במבנה עצמו, הסדרי בטיחות כאלו ואחרים וכמובן הכנה מדויקת של התוכנית הפדגוגית. עם זאת על פי חוק בישראל, כאשר מתקיים שינוי שימוש במבנה מסוים חובה לבקש בקשה על מנת לבצע שימוש חורג לגן ילדים לשם הדוגמא. מקרים כאלו דורשים לא פעם עמידה בעוד תנאים נוספים של וועדת התכנון והבנייה העירונית, על כן חשוב להיוועץ עם אנשי המקצוע המתאימים למקרים שכאלו ולא לעבור את ההליך הזה לבד. לכן אחת ההמלצות בקבלת אישורים שונים לגן ילדים פרטי, היא לפנות אל חברת זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים.

  מה החוק אומר-שימוש חורג לגן ילדים

  כאשר מדובר בשינוי הגדרה של מבנה, מדובר בשינוי תוכנית בניין העיר של אותו המבנה ועל מנת לקבל שימוש חורג לגן ילדים, כאשר את הבקשה רק מהנדס, הנדסאי בניין או אדריכל יכולים לערוך. מקרים שכאלו ידרשו התערבות של אחד מאנשי המקצוע, אשר יערכו את הבקשה גם על פי התנאים והתקנות של משרד החינוך וגם על מנת לעמוד בתקנות של הוועדה לתכנון מקומי. עם זאת על מנת להתאים את השינויים ידרשו התאמות גם אל מול גופים ממשלתיים נוספים כמו משרד הבריאות, על מנת להבטיח תנאי תברואה, כיבושי אש על מנת לשמור על הבטיחות לפי הכללים הרצויים לגן ילדים ועוד.

  דרישות נוספות

  מקרים של קבלת היתר עבור שימוש חורג לגן ילדים, עלולה הבקשה כמו כל בקשה להתקבל או להידחות כאשר במרבית המקרים של הדחייה תינתן אפשרות לערער. עם זאת ישנם מקרים עם אישורים אשר היו מותנים בשינויי בטיחות שונים, שבחלקם ידרשו לענות גם על תנאים שונים כמו בטיחות, תברואה וכו. עם זאת דרך הכנה מוקדמת ועל ידי איש מקצוע בעל ניסיון מתאים, קבלת ההיתר יכולה להתקבל די במהירות וללא תיקונים רבים. אך בליווי הליכים של פתיחת גן ילדים מומלץ להיוועץ עם חברת זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים המעולה.

  :תנו לנו לעזור לכם לפתרון מהיר ויעיל השאירו פרטים


   שימוש חורג

   במידה ואתם עומדים בפני הקמה של גן ילדים, משפחתון או צהרון פרטי, ישנם מספר אישורים שאתם צריכים להשיג טרם פתיחת העסק לציבור הרחב. היתר שימוש חורג הוא אחד מהם. היתר זה למעשה מהווה אישור עבור שימוש במבנים עבור צורך שונה מאשר הייעוד המקורי שלהם. במקרה שלנו מדובר על הסבה של בית פרטי או מבנה תעשייתי לגן ילדים.

   הפעלת גן ילדים מותרת בהיתר שימוש חורג בלבד

   תקופת הגן אצל הילדים היא אחת החוויות המעצבות והמשמעותיות ביותר בחייו של כל אדם באשר הוא. אך על מנת להיות מסוגלים להעניק לילדים את מיטב הידע שרכשנו בהכשרות והלימודים שעברנו, ישנם מספר שלבים בירוקרטיים אשר צריך לעבור בשלום. אחד מהם הוא השגת היתר שימוש חורג.

   מרבית המסגרות החינוכיות בישראל לגיל הרך ממוקמות בתוך מבנים המיועדים למגורים. בכדי לבצע את ההסבה של מבנה מגורים לטובת הפעלת עסק כמו גן ילדים או צהרון, עליכם להגיש בקשה להיתר שימוש חורג כבר בעת מציאת מבנה אותו אתם מייעדים להפעלת המסגרת החינוכית שלכם.

   חשוב לדעת כי להיתר יש תוקף בו הוא פג. התוקף נקבע בהתאם להחלטת הוועדה המקומית, לרוב תקף בין 3-5 שנים. זכרו כי לקראת סיום תקופת ההיתר עליכם לחדש אותו על מנת שגן הילדים שלכם יוכל להמשיך בפעילות החינוכית המבורכת שלו.

   הצוות המקצועי של זהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים הינו בעל ניסיון רב שנים בעולם הגננות, ומכיר לעומק את התחום על גווניו השונים. אנו מזמינים אתכם להוציא את הרעיון שלכם לפועל, ובעזרת הליווי המקצועי שלנו – להעניק לאחרים את ההזדמנות ליהנות מהכישרון והאהבה שלכם לילדים. הצוות המקצועי והיועצים שלנו עומדים לרשותכם על מנת לשמור על קשר רציף וקבוע מול גורמים ממשלתיים שונים, דבר המקל ומקצר את תהליכי הביורוקרטיה השונים.

   שימוש חורג מהיתר

   שימוש חורג מהיתר, כשמו כן הוא – חריגה מהשימוש המקורי המורשה בהיתר הבנייה ו/או שימוש החורג מהמטרה המקורית אשר לשמה הוקם הבניין. כלומר, במידה ואדם מעוניין לעשות שימוש בנכס השונה מהמטרה המקורית אליה נועד. מקרה זה רלוונטי לגני ילדים כיוון שלרוב כרוך בהסבה של בית מגורים להקמה של עסק פרטי, גן ילדים. אנו בזהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים נשמח לעמוד לשירותכם בכל שלב של הדרך. בתור עסק חדש אנו יודעים כי זה וודאי לא קל להתמודד עם הדרישה לכל האישורים הביורוקרטיים, אך זכרו כי על מנת לפתוח את העסק בצורה מורשית וחוקית עליכם להשיג את האישורים הללו. לאור הניסיון העשיר שלנו בתחום, נשמח לעמוד לשירותכם ולבצע את הפעולות והנפקת האישורים עבורכם.

   שימוש חורג מהיתר – מה הוא בודק?

   משרד החינוך לרוב אינו מתקצב מוסדות חינוך לגיל הרך. על כן, חלק מתפקידן של הרשויות המקומיות הוא לאפשר את פעילותן של מסגרות חינוכיות לגיל הרך, דוגמת גני ילדים, צהרונים ומשפחתונים. וועדות התכנון בודקות כל מקרה לגופו ומתמקדות בגורמים הבאים על מנת לוודא כי במבנה הנתון אכן ישנה אופציה לפתוח עסק בצורה בטיחותית:

   • גודל הנכס
   • מיקום הנכס
   • מספר הילדים
   • מבנה החצר
   • שימוש בחצר
   • בטיחות
   • חנייה ונגישות
   • מקלט או ממ"ד (כאשר ברשויות מסוימות פיקוד העורף יכול להעניק פטור מקיום ממ"ד)
   • משרד הבריאות

    

   גנים מאושרים – הורים מאושרים

   בסופו של יום, כל הורה מעוניין כי הילד שלו יזכה לחינוך הטוב ביותר. זאת כמובן לצד העובדה כי המקום בו ירכוש את החינוך הזה יהיה במקום בטוח ובטיחותי. הדרך הקלה ביותר להצהיר על העסק שלכם ככה היא להוציא את כל ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי חוק. על מנת להקל על התהליך, אנו בזהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים נשמח לסייע לכם לכל אורך הדרך. המטרה שלנו היא לעזור לכם להגשים את החלום העסקי שלכם על הצד הטוב והמקצועי ביותר.

   שימוש חורג גן ילדים

   טרם פתיחת עסק במדינת ישראל, חשוב לוודא כי אנחנו מצוידים בכל האישורים הממשלתיים הדרושים על מנת לעשות זאת על פי חוק, כך גם בעת פתיחת גן ילדים. רוב המסגרות הטיפוליות לגיל הרך בארץ הן פרטיות וככאלה, רובן פועלות מתוך דירות פרטיות, בתים משותפים ונפוצות בשכונות מגורים בעיקר. בדיוק במקרים כאלה, דרוש היתר לשימוש חורג לגן ילדים.

   היתר לשימוש חורג לגן ילדים – למה זה טוב?

   היתר לשימוש חורג לגן ילדים למעשה אומר כי במידה ואתם מעוניינים לפתוח את גן הילדים במבנה אשר לא יועד לכך מלכתחילה, עליכם לאשר אותו מול הרשות המקומית כי הוא אכן מתאים לשימוש בתור גן ילדים.

   מטרתו של ההיתר היא בראש ובראשונה לוודא כי המבנה יהיה בטיחותי עבור הילדים אשר יפקדו את הגן שלכם. על כן, גם הביטוח יוכל להיכנס לתוקף אך ורק בצירוף היתר תקין אשר בתוקף גם הוא.

   על ידי הגיבוי של כל הרשויות הממשלתיות באישורים והיתרים, אתם למעשה מכריזים מול כולם כי העסק החדש שלכם, גן הילדים, הוא למעשה עסק תקין ומאושר אשר עובד במסגרת כל החוקים במדינת ישראל. רק זכרו, כי גם את ההיתר לשימוש חורג עליכם לחדש מידי פעם. לרוב הוא ניתן לתקופה של בין 3-5 שנים.

   היתר לשימוש חורג לגן ילדים – הבטיחות שלהם בידיים שלכם

   בתור מנהלי מסגרות חינוכיות לגיל הרך, עליכם לזכור בכל רגע, כי הילדים המדהימים שלוקחים חלק בגן שלכם נמצאים תחת אחריותכם. כך שאין ברירה, ולצד האהבה, היכולות החינוכיות שלכם והיכולת להבין ולהכיל את הילדים, עליכם לוודא כי כל ההיתרים והאישורים הנדרשים מכם על פי חוק הינם בתוקף. אנו בזהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים נשמח ללוות אתכם לכל אורך הדרך, החל מהשלבים הראשונים של חזון הקמת הגן ועד לפתיחתו ופעילותו המוצלחת. נשמח ללוות אתכם צעד צעד, עד לקבלת ההיתרים להם אתם זקוקים על מנת להמשיך ולבצע את עבודתכם, ולהעלות חיוך על פניהם של לקוחותיכם.

   אין דבר חשוב יותר מהענקת חינוך איכותי, חם ועוטף לילדינו. על כן נוכל לראות כי קמים בישראל גני ילדים ומסגרות חינוכיות רבות לילדים. חלק חיוני לתהליך ההקמה הוא הוצאת היתר לשימוש חורג עבור מוסד שכזה, זאת על פי חוק במדינת ישראל. מטרתו של היתר זה הוא לאשר בפני הגורמים הרלוונטיים אכן מאושר לכם לעשות שימוש במבנים, לצרכים שונים מאלו שיועדו להם במקור.

   היתר לשימוש חורג הינו חובה עבור כל מסגרת חינוכית בישראל. חלק מהנקודות שכדאי לדעת בנוגע לקבלת ההיתר לגני ילדים כוללות בין השאר את הגורמים הבאים:

   • ביטוח על הנהלת הגן מחויב להיות מגובה בהיתר לשימוש חורג. שני גורמים אלו הולכים יד ביד ולא יתכן מתן ביטוח בתוקף ללא היתר מאושר ותקף.
   • תוכנית המתאר בישראל אינה מפרטת מבנים או אזורים המיועדים לגני ילדים או מסגרות טיפוליות אחרות בצורה מדויקת. על כן הוצאת ההיתר מאפשרת להכריז באופן חד משמעי כי המבנה בו תשתמשו להקמת העסק אכן ברמה בטיחותית מספקת על מנת שיוכל לפעול בו גן ילדים בבטחה.
   • כיוון שקבלת אישור על ההיתר עלולה לקחת זמן מה, מומלץ להתחיל בתהליך הנפקתו ברגע שמצאתם את המבנה בו תקימו את גן הילדים.
   • היתר לשימוש חורג הוא בעל תוקף. התוקף נקבע על ידי הרשות המקומית ולרוב ניתן לתקופה של 3-5 שנים. זכרו כי עליכם לחדש אותו טרם פקיעת התוקף שלו.

   עם הליווי הנכון, אין סיכוי לטעויות!

   זה מעל לעשור שזהבה כהן – ייעוץ והכוונה רישוי גני ילדים מייעצת ומלווה גני ילדים, צהרונים ומשפחתונים רבים המבקשים להצליח בתחומם, וליצור לעצמם מוניטין חיובי בקרב הלקוחות שלהם. הניסיון והמקצוענות של זהבה העניקו לה את היכולת לספק ללקוחותיה את הפתרונות המוצלחים ביותר – כל אלו שיבטיחו כי אתם תהיו בדרך להצלחה בטוחה.

   כדאי לקרוא

   איך מבקשים אישור ראשוני למטרת הפעלת מעון

   כל מעון יום לפעוטות מגיל לידה ועד גיל שלוש, המאכלס יותר משבעה פעוטות, מחויב בהוצאת אישור ראשוני להפעלת מעון, על פי החוק המסדיר את הפיקוח על מתקנים כאלה. החל מיום...
   קרא עוד >>

   קבלת היתר לשימוש חורג לגני ילדים

   היתר לשימוש חורג מאפשר בדרך כלל שימוש במבנה מסוים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם ייעודו. אחד התרחישים השכיחים ביותר הוא ניצול מבנה מגורים למטרות מסחריות או עסקיות. למשל, כאשר...
   קרא עוד >>

   כיצד להוציא רישוי והכרה משרד החינוך

   כאשר אתם מעוניינים בהפעלת גן ילדים פרטי, חלק מתהליך רישוי והכרה של הגן הוא קבלת היתר שימוש חורג. שימוש חורג הוא כאשר נכס או אדמה משמשים למשהו אחר ממה שהוא...
   קרא עוד >>

   כמה דברים שצריך לדעת לפני הקמה של גן ילדים

   ענף גני הילדים הוא ענף גדול ומתרחב. במשק בית טיפוסי  בארץ יש קרוב ל-3 ילדים. ובכל שנה, יותר מ-200,000 ילדים חדשים נולדים בעולם. המדינה החליטה שחינוך חובה חינם יהיה זמין...
   קרא עוד >>

   תקן גן ילדים מטעם משרד החינוך

   כיצד תצליחו לוודא כי הגן שבחרתם עבור ילדכם עומד בכל תנאי הבטיחות הדרושים? כיצד ניתן לבדוק את הגן בזמן אמת? בבחירת גן ילדים לקטנטנים שלכם, ישנן מספר שאלות ושיקולים קריטיים...
   קרא עוד >>

   איך מקבלים היתר לשימוש חורג לגן ילדים

   ברשויות מקומיות רבות נרשמה עלייה בביקוש לגני ילדים פרטיים בשנים האחרונות. הסיבה לכך היא שהשלטון המקומי אינו מסוגל לספק מספיק גני ילדים עירוניים כדי לספק את הביקוש הגובר, בעיקר בגלל...
   קרא עוד >>

   איך לבצע פתיחת גן ילדים דרך משרד החינוך

   חוקי משרד החינוך חלים על כל מי שמעוניין בתהליך פתיחת גן ילדים משרד החינוך, ועליו לעמוד במספר דרישות, החל משעות העבודה, היחס בין הילדים למטפלות ועד לתוכנית הלימודים בגן. לכן,...
   קרא עוד >>

   מתעניינים בחוק הפיקוח על גני ילדים

   כל תקופה ותרבות הכירה בחשיבות החינוך כאחד המקצועות המבוקשים וההכרחיים ביותר. בשל כך, רבים מבעלי העסקים בישראל שרוצים להפעיל גן ילדים טועים לחשוב שניהול גן הוא "משחק ילדים". הגנים הפרטיים...
   קרא עוד >>

   כמה טיפים לפני שפותחים גן פרטי

   בגן מלמדים את הילדים את היסודות של צורות, צבעים, מרקמים ובסיס למיומנויות החיים החשובות. בחירת הסביבה החינוכית הטובה ביותר עבור ילדכם היא קריטית מכיוון שזהו שלב כה מכריע בחינוך שלהם....
   קרא עוד >>

   מחפשים גני ילדים בפיקוח משרד החינוך?

   כזכור, מליאת הכנסת אישרה באוקטובר 2018 את הצעת חוק של משרד החינוך פיקוח גני ילדים. החוק נכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים 2019. אישור זה הגיע בתגובה לחשיפה של מקרים רבים...
   קרא עוד >>

   גני ילדים

   הורים רבים בוחרים לשלוח את ילדם לגני ילדים פרטיים מסיבותיהם, כמו שעות הפעילות הנוחות, היחס בין הצוות לילד וגורמים נוספים. יש המתייחסים אל גני ילדים פרטיים כאל "חממה" השומרת על...
   קרא עוד >>

   מעונות יום

   ילדים הפוקדים מעונות יום נעים לרוב בין תינוקות לילדים מתחת לגיל שלוש. מעון יום הוא הסביבה או המיקום בו מטפלים בילד ומשגיחים עליו. בהתחשב בעובדה שמחקרים רבים הוכיחו שלחוויות המוקדמות...
   קרא עוד >>

   פיקוח גני ילדים פרטיים

   כאשר אתם פותחים גן ילדים פרטי, כי יש ביקוש עצום לגנים פרטיים באזור שלכם, אתם צריכים לקחת בחשבון כי הגן חייב לעמוד בדרישות פיקוח על גני ילדים פרטיים. גילאי 0...
   קרא עוד >>

   ייעוץ אדריכלי לגני ילדים

   העמידות, החיסכון בעלויות ואופטימיזציית החלל הפכו למטרות העיקריות עבור אדריכלים ומעצבים של סביבות ידידותיות לילדים, כמו גני ילדים, בתי ספר וגני שעשועים. ייתכן שהסיבה לכך היא עמידה בצורך לעמוד בסטנדרטים...
   קרא עוד >>

   שירות ייעוץ לגני ילדים

   למרות שקיימים גנים פרטיים רבים ברחבי הארץ, הענף מסובך ודורש השקעה כספית לא מבוטלת בנוסף לבירוקרטיה ולעמידה בתקנות. חושבים לפתוח גן ילדים? ייעוץ לגני ילדים הוא שלב שלא כדאי לוותר...
   קרא עוד >>

   איך לפתוח גן ילדים בבית באופן פרטי

   גן ילדים נפתח ומעוצב מתוך מחשבה על ילדים. כאשר מבקשים לפתוח אחד, לשפץ אחד או להחזיק אחד, יש כמה הנחיות עיצוב לכיתות גן שכדאי להיות מודעים אליהן. בעת פתיחת גן...
   קרא עוד >>

   סמל מסגרת מעון

   סמל מעון ישנם לא מעט סוגים שונים של מעונות פרטיים, כאשר חלק לא קטן מהם גם נמצאים תחת הכרה של המדינה כאשר הכרה זו כוללת קבלה של סמל מעון. גנים כאלו...
   קרא עוד >>

   מה הוא שימוש חורג לגן ילדים?

   לא כל מי שחולם להקים עסק, צריך להתמודד עם האתגרים המקצועיים שמלווים אתכם בתהליך ההקמה של עסק בתחום החינוך. הרי לבד מן העובדה שמדובר על עסק מקצועי לכל דבר ועניין...
   קרא עוד >>

   מלווים אתכם עד קבלת היתר לשימוש חורג

   ההקמה של גן ילדים חדש, היא אחת המשימות המורכבות ביותר שעומדות לפניכם, אם אתם מעוניינים לייצר סביבה בריאה ובטוחה לילדי הגן שלכם. על אחת כמה וכמה אם המטרה שלכם היא...
   קרא עוד >>

   הודעות

   למכירה גן ילדים באשדוד, הגן פעיל עם רישיונות ומצויד קומפלט. הזדמנות נדירה למביני עניין לפרטים: זהבה 053-6302011
   קרא עוד >>

   כנס צהרונים – בהשתתפות משרד הכלכלה

   כנס צהרונים  באשדוד – אוגוסט 2013   בתאריך ה- 11.8.13 התקיים באולם מועצת העיר אשדוד, כנס מנהלי צהרונים שמטרתו הבהרת נוהל ההכרה לצהרונים של משרד הכלכלה לנציגי הארגונים המפעילים את הצהרונים. צהרונים...
   קרא עוד >>

   תקן גן ילדים משרד החינוך

   פתיחת גן ילדים משרד החינוך פתיחת גן ילדים משרד החינוך היא תמיד מהלך מרגש. זהו הרגע בו אתם מרכזים את כל האנרגיה והמשאבים שלכם על מנת לרדוף אחרי החלום שלכם. אין...
   קרא עוד >>

   פתיחת גן פרטי

   פתיחת גן ילדים בבית פרטי כרוכה בגורמים רבים. ידע וניסיון, אהבה אין סופית לילדים וכמובן הנפקת כל האישורים וההיתרים הדרושים על פי חוק בישראל. על מנת לצלוח את המשימה הזו,...
   קרא עוד >>

   משרד החינוך גני ילדים

   בישראל, ישנם שני סוגים של גני ילדים: גני עירייה הנפתחים ומנוהלים על ידיה. וגנים פרטיים המנוהלים בידיי אנשים פרטיים שבחרו לעסוק במקצוע בגישה חינוכית מיוחדת. על פי משרד החינוך גני...
   קרא עוד >>

   רישוי והכרה

   רישוי והכרה משרד החינוך בשנים האחרונות ניתן למצוא יותר ויותר מסגרות טיפוליות לגיל הרך הממוקמות בסביבות מגורים ומנוהלות על ידי גורמים פרטיים. כמו כל בית עסק, הגנים, צהרונים ומשפחתונים הללו צריכים...
   קרא עוד >>

   הודעה חשובה לבעלי הגנים

   בהמשך לנהלי רישוי שפורסמו לשנה"ל תשע"ח, חלה חובת רישוי והכרה לגילאי 2.8-5 שנים, לגנים הפרטיים. חל איסור על הפעלת מוסד חינוכי ללא רישוי והכרה, מטעם משרד החינוך לגילאים המצויינים לעיל. לייעוץ והכוונה...
   קרא עוד >>

   כנס משרד בריאות

   ביום ראשון 05/01/2014 ד' בשבט אי"ה בין השעות 9:30-12:00 יתקיים כנס בתחום הבריאות ובטיחות, תשלומים משרד החינוך. ברחוב הגדוד העברי 10, קומה 5 אולם מועצת העיר אשדוד. הכנס יעסוק בנושא בריאות...
   קרא עוד >>

   כנס שנתי 2018

   ב03/07/2018 ערכנו כנס מקצועי ללקוחותינו בתחומים מגוונים - משרד החינוך , חוק הצהרונים וחוק הפיקוח לגיל הרך. דנו בכובד ראש בהחלטות הרבות שהגנים אמורים להחליט בתקופה הקרובה. ערכנו סיעור מוחות מול המומחים...
   קרא עוד >>
   קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
   08-8565262 WhatsApp