השאיר פרטים ונחזור אליך בהדקם

אדריכלות (שימוש חורג ורישוי עסקים)

היתר שימוש חורג

שימוש חורג הינו שימוש בקרקע או במבנה, הנוגד את השימוש שנקבע לאותו קרקע או מבנה
בתב"ע התקפה ו/או בהיתר הבניה שנופק למבנה.

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ( להלן: "החוק"), מגדיר שימוש חורג בקרקע או מבנה
כ"שמוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח
מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת, שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבניין או לפי היתר
על-פי כל חוק הדן בתכנון ובבניה."

משרדנו –  המרכז הארצי לגנים הפרטיים – זהבה כהן , מתמחה בהגשת בקשה למתן היתר שימוש חורג , במהלך התהליך אדריכל מטעם משרדנו מלווה את מבקש הבקשה עד לקבלת ההיתר החתום המיוחל , כולל ליווי בועדות.

השירות כולל:

  • התנהלות מול רשויות
  • התנהלות מול בעלי מקצוע
  • התנהלות מול גופים ממשלתיים ,כגון : משרד הבריאות , הג"א , כיבוי אש.
  • תכנון אדריכלי על פי נושא הבקשה.

 

רישוי עסקים

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג – 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

חברתנו מתמחה במתן סיוע לעסקים פרטיים בהכנה והגשת בקשות לרישיון עסק, היתרי בניה, תכנון מטבחים ע"פ דרישות הרשויות.

אופן הטיפול בתיק:

  • חוות דעת ראשונית (תיק מידע) – ביצוע בדיקה הנדסית , היתרי בניה, חריגות ותוספות בניה וייעודי שימוש.
  • תכנון פונקציונלי של מסעדות, בתי קפה ועסקים בכל תחום הטעון רישיון עסק ע"פ דרישות חוק רישוי עסקים, שירות המזון, איכות הסביבה, משטרת ישראל, כיבוי אש, משרד התמ"ת וכל יתר גורמי הרישוי.
  • ביצוע סקירה מקיפה בנכס, זיהוי ואיתור בעיות אשר עלולות לעכב הוצאתו של רישיון עסק וביצוע פגישות מול גורמי הרישוי השונים במידת הצורך למציאת פתרון הולם ומתאים לעסק.
  • חוות דעת מקדמית (משרד הבריאות) – הכנת תכניות בהתאם לתכנון המבוקש והגשתן במסגרת חוות דעת מקדמית לאישור משרד הבריאות.
  • טיפול בהליך רישוי עסקים – הכנת בקשה לרישיון עסק, הגשתה, ליווי הליך רישוי עסקים מול הגורמים המאשרים: מנהל הנדסה, משרד הבריאות, איגוד ערים לכיבוי אש, איכות הסביבה, משרד התמ"ת ויתר גורמי הרישוי עד לקבלת רישיון עסק מידי הרשות ע"פ חוק רישוי עסקים.

 

נשמח לסייע גם לך בדרך היעילה והטובה ביותר לקבלת הרישיון.

:תנו לנו לעזור לכם לפתרון מהיר ויעיל השאירו פרטים


כדאי לקרוא

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל